Information
Ansvarsfraskrivelse
Al information som stilles til rådighed på hjemmesiden  www.
Gartnerietengholm.dk skal udelukkende betragtes som vejledende. Ansvaret for den konkrete udførelse af vores råd og vejledninger påhviler altid læseren. Vi påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler i råd & vejledninger på hjemmesiden. Gartneriet Engholm påtager sig heller intet ansvar for skade på personer, planter, værktøj, maskiner, bygninger eller andre konstruktioner, som måtte opstå i forbindelse med udførelsen af arbejde efter råd og anvisninger fra denne hjemmeside.


Ophavsret og drift
Copyright © 2007-2008
Gartneriet Engholm, Holmenevej 30, 3140 Ålsgårde, CVR nr. 28954328, Tlf. 23 25 91 31.

Denne internetside ejes og produceres af
Gartneriet Engholm, og alt materiale på internetsiden tilhører ophavsretligt Gartneriet Engholm.

Du må benytte indholdet af denne internetside til privat og ikke-kommercielt brug. Det vil sige gennemse og printe enkelte sider eller afsnit til privat brug.

Du må ikke på anden måde kopiere, ændre, gengive, genudsende, fremsende eller distribuere materiale fra denne internetside, herunder også de underliggende koder og software uden skriftlig tilladelse fra
gartneriet engholm